27 August 2011

EPAULETTE SHARK / Hemiscillium ocellatum

EPAULETTE SHARK / Hemiscillium ocellatum

Juveniles Epaulette Sharks, Hemiscillium ocellatum
                                             


JUVENILES BAMBOO & EPAULETTE SHARKS