28 November 2011

ORNATE COWFISH / Aracana ornata

Ornate cowfish, Aracana ornata, male

Ornate cowfish, Aracana ornata, female